Akcyza

Akcyza

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podatek akcyzowy w Polsce są:

 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. [2] o podatku akcyzowym regulująca opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy, zwana dalej “ustawą”
 • rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie.

CAN-SAD dokonuje wyliczenia podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych z krajów UE.

Oferujemy:

 • elektroniczne składanie deklaracji akcyzowych AKC-U do urzędów celno – skarbowych na terenie całego kraju
 • mienie przesiedleńcze – zwolnienie z akcyzy
 • zwrot akcyzy
 • tłumaczenie dokumentów
 • załatwianie formalności w urzędzie skarbowym PCC – 3
 • pojazdy do pojemności 2000 cm3 – 3,1 % stawka podatku akcyzowego
 • pojazdy powyżej pojemności 2000 cm3 – 18,6% stawka podatku akcyzowego
 • numer konta urzędu skarbowego do zapłaty podatku akcyzowego
  URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000