ODPRAWY CELNE

Agencja celna CAN-SAD jest Twoim partnerem w działaniu, dokonujemy odpraw celnych we wszelkich istniejących procedurach:

 • zwykłe odprawy celne (towar na placu urzędu celnego)
 • odprawy uproszczone (towar na miejscu)

Realizacja odpraw celnych:

 • upoważnienie
 • nadanie numeru EORI

EXPORT:

 • faktura
 • specyfikacja
 • CMR
 • informacja o ostatnim przejściu unijnym

Dokonujemy:

 • wystawiania i legalizacji Świadectw Pochodzenia EUR1, EUR – MED, ATR:
 • nadzoru komunikatów IE599
 • Karnetów TIR
 • T1 – przekazów celnych
 • CMR

IMPORT:

 • T1
 • faktura
 • specyfikacja
 • wymagane certyfikaty i pozwolenia
 • SAD

Dokonujemy:

 • zabezpieczeń finansowych: generalnych i pojedynczych
 • odpraw celnych uproszczonych z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT w trybie art.33a.
 • rozliczeń i saldowań procedur
 • prowadzenia składów celnych
 • prowadzenia magazynów celnych
 • zgłoszeń deklaracji akcyzowych
 • zgłoszeń Intrastat
 • w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i zawieszonych
 • w procedurze uszlachetniania biernego
 • w procedurze odpraw czasowych
 •  fachowej pomocy i indywidualnego doradztwa w sprawach celnych
 • numer EORI
 • złożenia kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
 • T1