CERTYFIKAT AEO

Jesteśmy posiadaczami Certyfikaty AEO (Authorised Economic Operator) znanego w Polsce pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy.
Posiadanie Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) oznacza bezpieczeństwo prowadzonej wymiany handlowej, w części, za którą odpowiada posiadacz certyfikatu.

Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z administracją celną.

Taka współpraca pozwala na priorytetowe traktowanie certyfikowanych przedsiębiorców przez organy celne w zamian za przejęcie części obowiązków z obszaru czynności celnych.

Otrzymany przez nas Certyfikat AEO zapewnia naszym Klientom wiele korzyścii, m.in.:

priorytetową obsługę zgłoszeń celnych
priorytetową obsługę wszelkich wniosków
odrębne pasy ruchu
specjalne miejsca obsługi
możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej
mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
przeprowadzenie ewentualnej kontroli poza kolejnością

 

CERTYFIKAT AEO