INTRASTAT

Intrastat to system służący do rejestracji danych dotyczących obrotu towarowego między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgłoszeniu do systemu Intrastat podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE.

Deklaracja Intrastat – kiedy powstaje obowiązek?

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazywania takich informacji spoczywa na:

  • osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej,
  • które są podatnikami VAT, dokonują wymiany z innymi państwami Europy i przekroczyły pewne ustalone progi.

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji Intrastat, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego
    na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

 

INTRASTAT